Αν θέμε να αλλάξομε τον κόσμο… πρέπει να επιστρέψομε στην εποχή που οι πολεμιστές μαζευόντανε γύρω από τη φωτιά και διηγούντανε ιστορίες…

Paulo Coelho «Ζαχίρ»

Advertisements