*… για κάποιο λόγο, το κείμενο «δεν μου επιτρέπει» τη μετάφραση. ίσως επειδή τόσο μεγάλο μέρος απ’ τον δυτικό μας πολιτισμό είναι βασισμένο στην κυριαρχία της Αγγλικής γλώσσας, ίσως επειδή οι ίδιοι οι αυτόχθονες επέλεξαν να μιλήσουν στα Αγγλικά. ίσως επειδή νιώθω την ανάγκη να ακούσει η κυρίαρχη πλευρά μέσα μου… για όποιον λόγο – ή και για όλους μαζί – το αφήνω να είναι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή…

Being a warrior is learning how to cry,
learning how to cry because when a man learns how to cry, he’s learning understanding, he’s learning how to understand,
cause when a man cries then compassion starts to grow,
being compassion, loving all children, respecting everybody, and protecting your family~~~

As you’re coming down toward the final stretch you’re racing to the finish and there is the stone wall and you’re not pulling your horse, you’re not stopping, you’re in fact accelerating.

That’s the way I see the use of what you call resources.  You’re using them faster than they’re reproducing, and you’re headed toward that disaster and none of you are pulling your horse.

Take the example of a car race, they have a yellow flag, when there’s an accident or something, a yellow flag comes out and everybody gets in line, they slow down, they have sort of a common sense at that at least.

I said, do you have a concept of a yellow flag? Is there a yellow flag amongst your ideas or thinking?

And one of the gentlemen, they were all men, maybe 50, 60 to 65, he said, “You know, I understand what you’re saying. But to answer your question, no we can’t. We can’t pull our horse as you say, because, we have to show a profit. As the CEO I must show a profit. If I don’t show a profit, I’m fired. Simple as that, I have to show to a profit.

I said, “To who?”

He said, “To you, the stockholder”

I said, “Well, are you married?”

He said, “Yes, I am”

I said, “Do you have children?”

He said, “Yes, I do”

I said, “Do you have any grandchildren?”

“I have two, two boys”

I said, “When do you cease to be a CEO and become a grandfather?”

There was a lot of silence there because that was a moral question, and if you don’t have a moral question in your governing process, you don’t have a process that’s going to survive.

That’s the governing law, the moral question. You must have a moral society or you wont have any.

He couldn’t answer the question, nor could anyone else because it was a moral question.

That’s what we have to get back to.

It got kind of heavy silence there.

So they said, “Look, you’re an Indian, and we keep hearing about Indian prophecies Can you tell us a prophecy?”

I told them a lot cause I know a lot but at that particular moment I said,  “certainly I can and I can guarantee it.”

And they said, “Really? What is it?”

I said, “Next year you’ll meet and nothing will have changed.”

Again there was silence.

“We’re moving in a very direct line to that stone wall. I do not believe personally that we have passed the point of no return but we’re approaching it. We’re approaching it, and every day that you don’t do what’s right is a day that you’ve lost an option. And you’re losing your options every day.

~~~

When we are brought to this earth we have a mission. Everyone has a mission.

And how can you find out about your mission?

You don’t look for it. People drive themselves crazy trying to find it. But it comes to you. It’s in your being. And sometimes people have to travel many, many years before they realize it. They’ve been that way all the time, they just didn’t recognize it or didn’t know how to. They had been exercising it without being conscious.

Advertisements