… ας κάνει ο καθένας/η καθεμιά μας το δικό της/του διάλογο με το δάσος …

να πώς γεννιούται οι πολλαπλές αφηγήσεις

Advertisements