Ο τόπος ήταν σιωπηλός για λίγο.
Στοχαζόμουν τη σιωπή.
Κλείσε την πύλη της
γλώσσας (το στόμα)
Άνοιξε τα παράθυρα της
αγάπης (τα μάτια)
Το φεγγάρι (η ανάκλαση του ιερού φωτός)
δεν εισέρχεται από πόρτες
Ένα παράθυρο μόνον αρκεί.
Με μια πινελιά η καταιγίδα εξαλείφεται
(Επέστρεψα).
Πηγή: Shilo Shiv Suleman
Advertisements