Στερεύει ποτέ η θάλασσα;

Γίνεται ο αέρας να σταθεί ακίνητος;

Μπορεί να υπάρξει ζωή δίχως ροή;

Θα πάψει ποτέ ο ουρανός ν’ αγγίζει τη γη;

Μπορεί ποτέ να πάψουν να κελαηδούν τα πουλιά στις αυγές του κόσμου ετούτου;

Μπορείς να προσπεράσεις την αγάπη;

Παύει ποτέ να διαδέχεται το σκοτάδι το φως, το φως το σκοτάδι, το σκοτάδι το φως;

tumblr_mjwwy3iyya1r4zr2vo1_500

 

Advertisements