«Ποιές ιστορίες θ’ ακούσουμε και ποιές θα μοιραστούμε παραμένει πάντοτε δική μας επιλογή, αλλά εάν πρόκειται να ωριμάσουμε ως είδος, να υπάρξουμε ως υπεύθυνοι ενήλικες, τότε οι ιστορίες που μας υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο, είναι εκείνες που ξυπνούν το πάθος μας.»

Steph Bradley

Advertisements