«Το πρόβλημα με τις λέξεις είναι, ότι ποτέ δεν ξέρεις σε ποιανού το στόμα βρίσκονταν, προτού τις μιλήσεις.»

Dennis Potter

Advertisements