[…] Πρέπει να πάψεις να φοβάσαι. Είναι απαράδεχτο να

φοβάσαι. Υπάρχει τρόπος να ψάξεις, να καθορίσεις

από που κι από τι έρχεται αυτός ο φόβος. Ο φόβος

είναι αθλιότητα, μην ξεπέφτεις εκεί. Πιάσε από την

αρχή τη γλώσσα σου. Κοίταξε τον τρόπο που εσύ

την κάνεις να δουλέψει, να λειτουργήσει. Πώς συνταιριά-

ζεις τις λέξεις στη γλώσσα; Σε τί κανόνες, σε τί νό-

μους υπακούεις; Γιατί δεν γκρεμίζεις αυτό το καλο-

στημένο (ή δήθεν) γλωσσικό σου οικοδόμημα, γιατί

δεν το ξαναφτιάχνεις από την αρχή, με άλλη γραμμα-

τική, με άλλη σύνταξη, άλλες λέξεις, (ακόμα κι αυτό)

άλλες σχέσεις, συναρτήσεις, δομές; Γιατί δέχεσαι υπο-

ταγμένος το κοινώς αποδεχτό νόημα, τη σημασία που

σου έχει επιβληθεί αυτών ή εκείνων των λέξεων; Γιατί

δεν τις τορπιλίζεις; Γιατί φοβάσαι; Δεν είναι αργά.

Έτσι κι αλλιώς επικοινωνία δεν υπάρχει. Είναι απα-

ράδεχτο να φοβάσαι.

Τάκης Σινόπουλος

Πηγή: http://www.ellopos.gr/reading_/sinopoulos-poems.asp?etext=19

Advertisements